Om Holbergprisen

Utvelgelse av prisvinnere

Professorer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfrist er 15. juni.

Fagkomiteen for de forskjellige prisene velger først ut en short list basert på de innkomne nominasjonene. Det hentes inn eksterne konsulentuttalelser på shortlistkandidatene. På bakgrunn av disse uttalelsene velger fagkomiteen prisvinner.

Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling Holbergprisens og Nils Klim-prisens fagkomiteer.
Nominer kandidat

Holbergprisens fagkomite

Jürgen Habermas på Universitetet i Stavanger

Democracy in Europe

Tid: 11. september
Sted: Universitetet i Stavanger

Foredraget vil bli streamet på Holbergprisens nettsider.

Tidligere Holbergprisvinner Jürgen Habermas holder 11 september forelesningen Democracy in Europe i forbindelse med Holbergprisens 10-årsjubileum.

Jürgen Habermas mottok Holbergprisen i 2005. Les mer.

Holbergforelesningene 2014

Tidligere Holbergprisvinnere vil i 2014 holde gjesteforelesninger ved universitetet over hele landet, fra Bodø i nord til Kristiansand i sør.

Holbergforelesningene arrangeres i forlengelsen av Holbergprisens 10-års jubileum i 2013. Forelesningene er åpne for alle interesserte.

De siste foredragene i forelesningsserien er Jürgen Habermas på Universitet i Stavanger 11 september og Julia Kristeva på Universitetet i Bergen 26 november. Les mer.

Bruno Latour

Bruno Latour
Holbergprisen 2013 ble tildelt den franske antropologen og sosiologen Bruno Latour. Les mer.

Ingvild Almås

Ingvild Almås
Ingvild Almås mottok Nils Klim-prisen 2013. Almås er professor ved Norges Handelshøyskole. Les mer.