Om Holbergprisen

Utvelgelse av prisvinnere

Professorer ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitusjoner kan nominere kandidater til Holbergprisen og til Nils Klim-prisen. Nominasjonsfrist er 15. juni.

Fagkomiteen for de forskjellige prisene velger først ut en short list basert på de innkomne nominasjonene. Det hentes inn eksterne konsulentuttalelser på shortlistkandidatene. På bakgrunn av disse uttalelsene velger fagkomiteen prisvinner.

Styret i Holbergprisen foretar den formelle pristildelingen etter innstilling Holbergprisens og Nils Klim-prisens fagkomiteer.
Nominer kandidat

Holbergprisens fagkomite