Claes de Vreese

Claes de Vreese
Førsteamanuensis Claes de Vreese mottok Nils Klim-prisen i 2004. Foto: Scanpix/Marit Hommedal

Begrunnelse fra Nils Klim-prisens fagkomité:

"Claes de Vreese har i en alder av bare 29 år markert seg som en selvstendig, innovativ og internasjonalt anerkjent forsker. Han kombinerer ulike teoretiske innsikter og metodologiske tilnærminger fra både humanistisk og samfunnsvitenskapelig kommunikasjonsforskning. Hans forskningsinnsats foregår innenfor et viktig skjæringsfelt mellom statsvitenskap, kommunikasjonsforskning og medievitenskap. Han er bredt faglig orientert og viser en særdeles imponerende produktivitet i sin vitenskapelige virksomhet. Til tross for sin unge alder har han en meget omfattende publikasjonsliste, ikke minst i internasjonale referee-baserte tidsskrifter. Hans merittliste er oppsiktsvekkende, også i en internasjonal sammenheng."

Nils Klim-prisen 2004

Claes de Vreese, førsteamanuensis, Universitetet i Amsterdam

Norwegian