Tema elevprosjekter 2004-2009

Temavalg Holbergprisen i skolen

2009:
"Fra Ginnungagap til Ragnarok"
"Rekruttering eller møter med Gud?" Kristkirken i Bergen
"Flytte=bytte?"
"Filmatisering av romaner"
"Retorikk i lederartikler" - journalistikk og politikk
"Retorikk i partibrosjyrer og hefter"
"Retorisk analyse av partilederne" (Følger med lydspor)
"Hvordan er fremstillingen av den moderne vampyren i forhold til gamle myter og sagn?"
"Wonder-stories of the chronium-plated future"
"Hvordan ble folk som isolerte seg fra samfunnet fremstilt på 1800-tallet i forhold til 2000-tallet?"
"Respekt"
"Velgere ved skolevalget 2009"
"Unge kvinner i Bergen har bunad etter tradisjon"
"Kulturminneåret 2009. Et usynlig initiativ?"
"Jakten på kjærligheten"
"Hvilke anglisismer bruker 16-18 åringer sammenlignet med 45-55 i vårt nærmiljø?"
"Det kvinnelige kroppsideal"
"Fra fedre på jobb til fedre i hjemmet"
"Analyse av politikernes blogger i valgkampen"
"Toalettpapir"
"PC-bruk i skolen. Et klikk unna et annet univers."
"Hva har betydning for hvordan hotell du velger å bo på?"
"Snus. Derfor begynner vi."
"Rikdom og verdier."
"Hvert skritt teller"
"Ut på tur.- Holdninger og praksis rundt det å gå på tur."
"Samer og Nordmenn. En evig krig?"
"Fredete bygninger i Vadsø."
"Mortensnes. - Mer enn bare et nes."

2008
PC i skolen- verktøy eller krykke?
"Vi bryr oss"
Tre sider av Smiths venner
Samenes naturreligion
Himbaene. I evig dans med naturen
Katolsk ungdom i det norske samfunn
Humanisme og Humbug
Paganism – a revived lifestyle?
Wikifiseringen av skolen
Den digitaliserte undervisningen
Hokus Pokus
Vått og kaldt og regntøy overalt
Religion: engasjerende, provoserende og fascinerende
Harry Potter – en frelserskikkelse
Kan filmen "Løven, Heksa og Klesskapet" påvirke ungdommen i Vennesla?
Animeeffekten
Sær skriving?
Ihårråkoinn
"Karn it sjø"
Hvilket bilde har vi av Henrik Wergeland
100 år med erotisk litteratur
Speil, speil på nettet der
Baksiden på Fredrikstad Blad
Russ i rampelys
Spill
Produktplassering
Hvordan stiller ungdommen i Sogndal og Fredrikstad seg til sidemålet? Hvordan ser jenter….?
Facebook. Skolens mest leste bok.
Satiren "South Park"
Rusmidler og litteratur
Realistiske påvirkninger
Norsk raps utvikling de siste åtte årene. Hva har forandret seg?
Vålerenga Klanen
En prosjektrapport om hvordan etniske norske ungdom oppfatter somalisk ungdom og omvendt.
Ungdoms forhold til kriminalitet og lovbrudd
Holdninger til homofile rettigheter i Norge.
Facebook
Tro blant ungdom
Eldre i den nye språkkulturen
En undersøkelse av studenters matvaner
Ungdoms forhold til foreldrene
Ungdom og utseende
Vil vi forstå våre barnebarn?
"Forfengelighetens galskap"
Speilets forbannelse
Hvilke dialektforskjeller finnes i Sør- Odal og Nord- Odal?
Forskningsrapport
Er ungdom tapt for papiravisen?
Er ungdom tapt for papiravis?
Er ungdom tapt for papiravisen? Magasin
Fiskekulturen
Hvordan bruker 50- og 60-åringer nettaviser?
Kven eller finskættet?

2007:
"Ungdom og horoskoper. Leser dagens unge horoskoper – og tror de på dem?"
"Ungdom og symbolbruk – tenker dagens ungdom over de symboler de bruker og vet de egentlig hva de betyr?"
"Ungdom og nyreligiøsitet"
"Barn og ungdom på 1960-tallet. Hvordan var forholdet mellom elever og lærere på 60-tallet?"
"Ungdomsmoten på 70-tallet. Hvordan var ungdommens forhold til mote sent på 70-tallet?"
"Subkultur blant unge i Norge. Hva er likhetene og ulikhetene mellom subkulturene gother og emo?"
"Blod er tjukkere enn vann. En sosiologirapport om fotballens supporterkultur med hovedfokus på Bergen og Brann".
"Big Brother og Little Sister. Tenker ungdom over fremtidige konsekvenser når de sprer bilder av seg selv gjennom internett?"
"Lykkejegerne. Hva innebærer lykke for ungdom i Shatila og Stavanger?"
"PC i skolehverdagen. Hvordan påvirker PC elevenes læringssituasjon?"
"Ikke-verbal kommunikasjon mellom gutter og jenter. Hvordan oppfattes jenters ikke verbale signaler når de er på byen?"
"Ungdom og alkohol"
"Ungdoms holdninger til nynorsk"
"Fører lik bruk av elektroniske hjelpemidler blant ungdom til globalisering"
"Mobil – vår nye kroppsdel?"
"Ungdoms bruk av mobiltelefon. Forskjeller mellom Norge, Lativa og Belgia?"
"Ungdom og internett. Fører økt tilgang til internett til svekkelse av forholdet mellom ungdom og foreldre? "
"Ungdom som produsent, distributør og konsument av digitale bilder: Identitet og iscenesetting"
"Ungdom som produsenter og brukere av bilder!"
"Ungdom og personvern på internett. Hva vet du om personvern?"
"Hva bruker ungdom penger på? "
"Ungdom og politikk. Er gutter og jenter like politiske engasjerte?"
"Ungdoms nedlastningsvaner og holdninger til ulovlig nedlastning - Du har lyst, men har du lov?"
"Den digitale skolehverdagen"
"Ungdom og nettsamfunn. Nettsamfunnenes påvirkning på ungdoms sosiale liv"
"Slang, grensespråk og grenseungdom"

2006:
"Hvorfor går jenter på do sammen?"
"Ungdom og Henrik Ibsen"
"Ungdom og sjekking – Hvordan opplever ungdom sjekking"
"Hvilket forhold har Fredrikstad-ungdommen til Fredrikstaddialekten?"
"Hvordan har utvekslingsopphold i utlandet påvirket holdninger, atferd og karrierevalg hos den enkelte elev?"
"Ungdom og moral. I hvilken grad er ungdoms moral påvirket av kjønn, bosted, livssyn og grad av religiøsitet"
"Hva legger dagens ungdom i det å være kristen, og hvilken innvirkning har livssyn på livsstil?"
"Strilejenters identitet"
"Ungdomsspråk – finne det likhetstrekk mellom ungdomsspråk i flerkulturelle bymiljøer i Norden?"
"Ungdom og reising – hvilke reisemål velger ungdom seg?"
"Ungdoms forhold til religion"
"Er det forskjell på gutter og jenters skolematvaner?"
"Hvordan påvirker World of Warcraft aktive spilleres hverdag?"
"Hvorfor velger unge å konfirmere seg?"

2005:
"Hvordan er det å være ung asylsøker eller flyktning i Saltdal?"
"Mediefri – er det mulig for unge å leve uten medier?"
"Hvordan utvikler og opprettholder ungdom mellom 15 og 18 år vennskap og kjærlighetsforhold gjennom medier?"
"Mysteriet om Vennesladialekten"
"Påvirker tilflyttingen kongsbergdialekten?"
"På hvilken måte blir lærersituasjonen påvirket av at elevene har tilgang på pc med internett i skolesituasjonen?"
"Hva er grunnene til at elever ikke velger fordypning i realfag i den videregående skole?"
"Ungdoms forhold til happyslapping"
"Ungdom og seksualitet. Er det sammenheng mellom holdninger til seksualitet og seksualvaner hos tenåringsjenter på Sotra og hvilken linje jentene går på?"
"Ungdom og engasjement. Er dagens ungdom samfunnsengasjert?"
"Ungdommers oppfatning av politikk og samfunnsspørsmål"

2004:
"Hva skjer i Darfur – mulige konsekvenser av borgerkrigen?"
"Har tildelingen av OL til Beijing i 2008 virket positivt eller negativt på menneskerettighetene i Kina?"
"Lik rett for alle – også i Darfur?"
"Hijab – Trussel eller menneskerett?"
"Utdanning i Darfur – drøm eller virkelighet?"
"Er OL vennskapsleker mellom nasjoner eller en arena for politiske konflikter?"
"Frihet og lik rett til alle i et nytt årtusen – også for kvinner?"
"Bygger OL fred og forståelse mellom deltagerne?"