Påmelding til Holbergprisen i skolen 2015

Finalist Holbergprisen i skolen 2011
Elever fra Lundeneset videregående skole i arbeid med forskningsprosjektet våren 2011. Forskningen til disse elevene omhandler ungdom og selvbilde. Foto: Helge Johan Stautland

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen 2015 er onsdag 1. oktober 2014.

Holbergprisen i skolen er opprettet for å rette søkelys på forskning innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Vi ønsker å bidra med å skape forståelse, engasjement og entusiasme for fagene, og vise at forskningen har relevans og aktualitet i vårt samfunn.

Denne prisen er utrolig viktig for å få opp interessen for forskning og dermed kunnskap hos unge mennesker. De unge baner vei for viktige problemstillinger. Det er imponerende arbeid elevene har sendt inn.
Forsknings – og høyere utdanningsminister Tora Aasland under prisutdelingen av Holbergprisen i skolen 2008.

Holbergprisen i skolen tilrettelegger for kontakt med et forskningsmiljø som den enkelte skole kan benytte seg av. Dette er møter som vil stimulere elevene gjennom veiledning, foredrag og oppfølging av tema og problemstillinger. Et samarbeid med forskningsmiljøet gir også deg som lærer fornyet kunnskap og nye ideer til hvordan det skapes god pedagogisk fagformidling.

Elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret.

Elevene kan skrive en rapport fra et forskningsprosjekt (maks 15 sider) eller gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter).

Hvis elevene lager film, må de likevel presentere resultatene sine i en vedlagt skriftlig forskningsrapport. Film/lydopptak bør være et supplement til rapporten.

Det er fritt temavalg. Bidragene kan være gruppearbeid eller enkeltbidrag, men vi anbefaler normalt at elevene samarbeider i grupper.

Skolen sender de tre beste bidragene videre til oss. Fristen er normalt i slutten av april. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Finalistene får ta del i utdelingen av Holbergprisen som finner sted i Bergen i juni.

Påmeldinger vurderes ut fra følgende kriterier:

  • Minimum to lærere ved skolen bør være involvert i prosjektet
  • Det styrker påmeldingen om det arbeides det tverrfaglig og/eller med flere deltagende klasser
  • Det bør settes av tid til å arbeide med prosjektet på timeplanen.
  • I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse, og det vil derfor blitt tatt hensyn til deltagerskolenes geografiske spredning.
  • Skoler som ikke har deltatt tidligere kan bli prioritert

12 skoler blir valgt ut til å delta.

Påmeldingsfrist er onsdag 1. oktober 2014.

Send noen ord innen fristen om hvorfor du vil ta elevene med på nye faglige utfordringer til:
Epost: Barbara.wendelbo@holbergprisen.no

Har du spørsmål, så ta kontakt på tlf: 55 58 90 45 eller mob: 907 44 896.