Representing and Intervening

Professor Ragnar Fjelland, Senter for vitenskapsteori, Universitetet i Bergen.

Foredraget er del av Senter for Vitenskapsteoris forelesningsserie om Ian Hacking.