Fagseminar for lærere

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar for lærere i begynnelsen av november hvert år. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.

Hvert år velges det et tema med relevans for Holbergprisen i skolens arbeidsfelt som utgangspunkt for programmet til fagseminaret. Temaer fra tidligere år har for eksempel vært "Forskningsetikk", "Retorikk i skolen" og "forskningsprosessen" og forskere fra ulike fagdisipliner intiveres til å holde innlegg. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske. Seminaret gir også en anledning til å bli kjent med rammene for prosjektet Holbergprisen i skolen, og få et inntrykk av formål, forventninger og frister.

Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting.

Lærerseminaret 2016

Holbergprisen i skolen sitt fagseminar for lærere i 2016 holdes den 9.-10. november i Bergen. Tema for årets samling er "Forskning i human- og samfunnsvitenskapene: om akademisk skriving, forskningsetikk og vitenskapelig analyse"

Tema og program fra tidligere år

Lærerseminaret 2015: Kulturvitenskapene og samfunnet
Lærerseminaret 2014: Forskningsprosessen – om initiering og gjennomføring av en forskningsidé
Lærerseminaret 2013: Mangfold innen humaniora og samfunnsvitenskapene
Lærerseminaret 2012: Menneskemodeller – hvordan forklarer og forstår vi mennesket innenfor humaniora og samfunnsvitenskapene?
Lærerseminaret 2011: Forskningsetikk
Lærerseminaret 2010: Retorikk i skolen