Bruno Latour i festspillsamtale

Bruno Latour
Foto: Manuel Braun.

Tidspunkt: Mandag 03.06.13, kl. 17.30–18.30
Sted: Olav H. Hauge, Litteraturhuset, Østre Skostredet 5-7, Bergen
Arrangementet er gratis.

Årets Holbergprisvinner i samtale med Politiken-redaktør Bjørn Bredal i forbindelse med Festpillene i Bergen. Tema for samtalen er «Experimentation in political arts». Arrangementet finner sted på Litteraturhuset i Bergen, og er gratis og åpen for alle.

Den franske sosiologen og antropologen er professor ved Science Po i Paris, og beskrives som en kreativ, humoristisk og uforutsigbar forsker: "Bruno Latour har foretatt en ambisiøs analyse og refortolkning av modernitet, og har utfordret fundamentale begreper som distinksjonen mellom moderne og før- moderne, natur og samfunn, menneske og ikke-menneske. (...) Innflytelsen til Latours arbeider gjør seg gjeldende internasjonalt og langt utover studier av vitenskapshistorie, kunsthistorie, historie, filosofi, antropologi, geografi, teologi, litteratur og jus".

Bjørn Bredal er dansk redaktør og litteraturkritiker tilknyttet avisen Politiken.