Vil du jobbe for Holbergprisen?

Holbergprisen ønsker studenter som kan bistå i arbeidet med avvikling av arrangementer og informasjonsarbeid. Vi betaler kr. 1.000 og du er velkommen til å delta på Holbergprisens fest tirsdag 5. juni. Tidspunkt for arbeidet er primært 4-6 juni, samt enkelte oppgaver i uken før, rundt 30.mai.

Send en epost til trine.kleven@holbergprisen.no innen 15.mai der du forteller litt om deg sjøl. Vi ser fram til å høre fra deg.