Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever i videregående skole.

Hvert år deltar 12 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 15.000, kr. 10.000 og kr. 5.000. I tillegg deles det også ut et lærerstipend til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene. Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen i 2016 var den 1. oktober 2015.

Kalender

Kontaktperson for Holbergprisen i skolen

Barbara Wendelbo
Epost: barbara.wendelbo@holbergprisen.no 
Tlf: 55 58 90 45 / 907 44 896