Holbergprisen i skolen

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever i videregående skole.

Hvert år deltar 12 videregående skoler fra hele landet i konkurransen. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 25.000, kr. 15.000 og kr. 10.000. I tillegg deles det også ut en lærerpris til en lærer som har utmerket seg som en positiv ressurs for sine elever i arbeidet med prosjektene. Holbergprisen i skolen dekker utgifter skolene har i forbindelse med forskerbesøk.

Søknadsfristen for å delta på Holbergprisen i skolen er den 1. oktober hvert år.

Kontaktperson for Holbergprisen i skolen:

Hilde Omdalsmoen Fidje
Seniorkonsulent - Holbergprisen i skolen
E-post:hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 99 72 39 30