Holbergprisen i skolen 2012 til Vennesla videregående

Malene Buene fra Vennesla videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2012Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, vinner av Holbergprisen i skolen 2012 Malene Bue og vinner av Holbergprisen 2012 Manuel Castells. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix

Malene Bue fra Vennesla videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "Min familie under den industrielle revolusjon".

Hvordan ble familien min påvirket av industrialiseringen av skipsfarten på slutten av 1800-tallet?  Den prosjektansvarlige undersøker industrialiseringen av skipsfarten gjennom historien om sine egne tippoldeforeldres liv. Primærkildene er også forskningsmessig sett jomfruelige: en samling brev som styrmannen Peder Bendix Olsen sendte til sin kone Henriette.

"Dette er et solid og imponerende prosjekt som skiller seg ut. Motivasjonen for arbeidet er enkelt og elegant presentert.(…) Selve forskningsarbeidet har bestått i nærlesning, tolkning og kontekstualisering av tekstmaterialet. Nærlesningene som gjøres av brevene er sensitive for detaljer og stemninger – samtidig som de redegjør for de store og viktige trekkene i historien de utfolder med analytisk skarphet og i et godt språk." sier fagjuryen.

"Forskningsetiske refleksjoner, et solid noteapparat og en imponerende litteraturliste bidrar også til å forsterke inntrykket av høy grad av fortrolighet med det akademiske håndverket. Alt i alt er dette et glimrende forskningsprosjekt som tilfører ny viten og nye perspektiver til sitt emne." sier fagjuryen.

Andrepris går til Langhaugen videregående skole
Langhaugen videregående skole sammen med Kristin Halvorsen og Holbergprisvinner Manuel Castells
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Hilde Råen, Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Holbergprisvinner Manuel Castells. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix
"Digitaliseringen av skolen" - En forskningsrapport om elevers holdninger til og erfaringer med digitaliseringen av skolen – med utgangspunkt i Nordahl Grieg videregående skole.

Av Asgeir Barlaup, Sunniva Strømskog og Hilde Råen fra Langhaugen videregående skole.

Tredjepris og lærerstipend til Oslo Handelsgymnasium

Oslo handelsgymnasium fikk tredjepris og lærerstipendet i Holbergprisen i skolen 2012
Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, Magnus Sollie Gjerdalen, Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem, Holbergprisvinner Manuel Castells og Kristi Svidal. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix
"Søskenforhold og Downs Syndrom". Temaet for denne oppgaven er søskenroller i en familie med et barn med nedsatt funksjonsevne. Formålet med prosjektet var å belyse et tema som elevene fra før av hadde hørt lite om, men som de fant svært interessant.
Av Vilde Bauer Andreassen, Frances Taylor, Magnus Hagem og Magnus Sollie Gjerdalen fra Oslo Handelsgymnasium.

I tillegg til pengepremier på henholdsvis 15.000, 10.000 og 5.000, mottok elevene også invitasjon til å delta på den høytidelige utdelingen av Holbergs internasjonale minnepris, Nils Klim-prisen og regjeringens middag i Håkonshallen.

Lærerstipendet 2012 på 15.000,- gikk til Kristi Svidal fra Oslo Handelsgymnasium for lærerrapporten: "Forskningsprossesen med elevene". Holbergprisen i skolen deler ut et lærerstipend for det beste innsendte pedagogiske undervisningsopplegget.