Holbergprisen i skolen 2010

Lærerseminaret 2010

3. og 4. november ble det arrangert et eget fagseminar for lærerne med ”Retorikk i skolen” som tema. Målet for fagseminaret var å vise hvordan læreren og elever kan trekke veksler på retorikkfaget i arbeidet med å analysere tekster i skolen. Les mer om lærerseminaret.

 

Holbergprisen i skolen på forskningsdagene 2010

Holbergprisen i skolen på Forskningsdagene 2010

Forskningsdagene 2010 fant sted 24.-25. september, og Holbergprisen i skolen deltok med stasjonen "Filmatisering av romaner". Hvor mange bøker leser du i løpet av et år? Hvor mye spiller du i løpet av en uke? Finnes det forskjeller mellom gutter og jenters medievaner?

Alle som kom innom stasjonen fikk svare på spørsmål om hvor ofte de så film, leste bok eller spilte dataspill - og svarene ble alle med å bygge opp ved hjelp av legoklosser. Slik ble statistikken veldig godt synlig i løpet av dagen. Fredagen fikk sjetteklassingene svare, og om lørdagen fikk både barn og voksne svare. Det viste seg nok at det er større forkjeller mellom generasjonene enn det er mellom kjønnene. Både jentene og guttene blant sjetteklassingene leste mye bøker og så mye film, og de spilte noe mindre spill (pc, konsoll) enn vi kanskje hadde forventet. Blant det voksne publikum overgikk lesing av bøker både filmtitting og spill.Les mer
 

Prosjekt om juks vant Holbergprisen i skolen 2010

 

Finalister Holbergprisen i skolen 2010

Holbergprisen i skolen: Årets vinnere har forsket på juks i skolen og kommer fra Bergen og Langhaugen videregående skole.

1. pris: De tre elevene fra Langhaugen videregående skole får førstepris for forskningsprosjektet: "De usynlige". En forskningsrapport om bruk av ulovlige hjelpemidler på prøver. De tre forskerne som har vunnet 1.prisen i år avslutter rapporten sin med følgende sitat: "Hvis denne Usynlighed ikke i Dag bliver forvandled til Synlighed, døer jeg af Utaalmodighet." Det var nok ikke juksing i skolen som var tema for Holbergs stykke De Usynlige, men i likhet med det som er tilfelle for juryen ville nok Holberg visst å sette pris på den avmaskering de unge forskerne bak dette arbeidet foretar. Les mer.

Finalister i Holbergprisen i skolen 2010

Finalister Holbergprisen i skolen 2010
Nok en gang har skoleungdom  vist både en forskningsiver og en stor forskningskompetanse! De er med på  å utvikle ny kunnskap som samfunnet har behov for, fremhever juryen. Nivået har vært gjennomgående høyt - og juryen lot seg imponere over strukturerte prosjekter, klare problemstillinger og spennende temavalg. Årets elevprosjekter har stor spennvidde i forskningssammenheng og tematikk.