Årets elevprosjekter sendt inn til fagjury

Temaer som utbredelse av pokerspill blant ungdom, valg av humanitære organisasjoner, ungdoms alkoholvaner, bruk av ulovlige hjelpemidler i skolen, femininisering av skolen, Om ungdom og Afganistan er noe av det som har blitt sendt inn i år.

26 elevprosjekter ble sendt inn fra 9 ulike skoler til Holbergprisen i skolen 2010. Skolene er geografisk spredd fra Norges Toppidrettsgymnas Tromsø i nord til Vågsbygd videregående skole i sør. Elevene har vist en iherdig arbeidsinnsats og en imponerende evne i valg av interessante og aktuelle forskningstema.

Enkelte av skolene har i tillegg valgt å lage film som en del av forskningsrapporten. Vi er imponert over alt elevene har fått til gjennom denne vinterens arbeid med Holbergprisen i skolen.

Fagjuryen har møte 19. mai og da blir det kunngjøring av de tre finalistene, samt kunngjøring av årets lærerstipend. Prisutdeling blir 9. juni på Bergen Katedralskole.