Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er satt sammen av fagpersoner fra norske universiteter og høgskoler. I tillegg finnes alltid en lærerrepresentant i juryen.
Juryen har ansvaret for å vurdere de innkomne elevprosjektene og lærerrapportene og kåre vinnerne av konkurransen, og vinneren av lærerstipendet for beste innsendte undervisningsopplegg. Alle innsendte elevoppgaver og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevoppgavene få en diplom tilsendt fra Holbergprisen.
 

Juryleder

Sigrid Lien, Professor ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier, UiB.

Øvrige jurymedlemmer

Øystein Sæbø, Første amanuensis ved Institutt for informasjonssystemer, UiA.

Aksel Tjora, Professor ved Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse, NTNU.

Berte Karin Fagerås, Lektor ved Fyllingsdalen videregående skole.