Fagjuryen

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen har ansvaret for å lese og vurdere alle prosjektrapportene som kommer inn og kåre vinnerbidragene for Holbergprisen i skolen. Juryen består av fagpersoner fra den norske universitets- og høyskolesektoren, samt en lærerrepresentant.
  • HPiS_Sigrid Lien.jpg
  • HpiS Øystein Sebø.jpg
  • HPiS_Aksel Tjora_fEric Fagerheim.jpg
  • HpiS_Berte Fagerås.jpg

Arbeidsform

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er ansvarlig for den faglige sluttvurderingen av alle bidragene som kommer inn. De kårer hvert år en første-, andre- og tredjepris blant de innsendte forskningsrapportene og avgjør hvem som skal motta lærerstipendet for beste undervisningsopplegg.

Alle innsendte elevoppgaver og lærerrapporter får en skriftlig tilbakemelding fra fagjuryen. I tillegg vil alle elevoppgavene få en diplom tilsendt fra Holbergprisen.

Fagjuryens sammensetning

Fagjuryen for Holbergprisen i skolen er satt sammen av fagpersoner fra norske universiteter og høgskoler. I tillegg finnes alltid en lærerrepresentant i juryen.

Nye medlemmer velges av Holbergstyret, for en periode på fire år. I valget av nye medlemmer legges det vekt på å opprettholde geografisk spredning og faglig bredde.