Påmelding til Holbergprisen i skolen 2015

Finalist Holbergprisen i skolen 2011
Elever fra Lundeneset videregående skole i arbeid med forskningsprosjektet våren 2011. Foto: Helge Johan Stautland

Påmelding Holbergprisen i skolen 2015

Påmeldingsfristen for Holbergprisen i skolen 2015 er onsdag 1. oktober 2014.

Holbergprisen i skolen er opprettet for å skape forståelse, engasjement og entusiasme for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi.

Holbergprisen i skolen tilrettelegger for kontakt med et forskningsmiljø som den enkelte skole kan benytte seg av. Dette er møter som vil stimulere elevene gjennom veiledning, foredrag og oppfølging av tema og problemstillinger. Et samarbeid med forskningsmiljøet gir også deg som lærer fornyet kunnskap og nye ideer til hvordan det skapes god pedagogisk fagformidling.

Kostnader knyttet til forskerbesøk dekkes av Holbergprisen i skolen.

Elevprosjektene gjennomføres i løpet av vårsemesteret.

Det er fritt temavalg. Bidragene kan være gruppearbeid eller enkeltbidrag, men vi anbefaler normalt at elevene samarbeider i grupper.

Elevene kan skrive en rapport fra et forskningsprosjekt (maks 15 sider).

Elevene kan også gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Men de må da likevel presentere resultatene sine i en vedlagt skriftlig forskningsrapport. Film/lydopptak bør være et supplement til rapporten.

Skolen sender de tre beste bidragene videre til oss. Fristen er normalt i slutten av april. En fagjury kårer tre finalister som blir offentliggjort i midten av mai. Finalistene får ta del i utdelingen av Holbergprisen som finner sted i Bergen i juni.

Eget fagseminar for lærerne

Holbergprisen i skolen arrangerer et todagers fagseminar den 5. og 6. november. Lærerne som deltar med skoleprosjekter, får innføring i ulike metoder innenfor samfunnsfagene og de humanistiske fagene, og eksempler på hvordan elevene kan gå frem når de skal forske.

Her blir lærerne kjent med Holbergprisen i skolen, prosjektets innhold, forventninger og frister. På seminaret vil forskere fra ulike fagfelt fortelle om ulike måter å tilnærme seg forskning. Holbergprisen dekker alle utgifter deltagerne har med reise og overnatting

Holbergprisen i skolens lærerstipend

Læreren har en sentral rolle med Holbergprisen i skolen, og hvert år deles det ut et lærerstipend på kr. 15.000, på bakgrunn av en rapport hvor læreren redegjør for hvordan prosjektet er blitt gjennomført og hvilke erfaringer prosjektarbeidet har gitt lærere og elever.

Rapporten leveres inn sammen med elevprosjektene og vurderes av Holbergprisen i skolens fagjury.

Påmeldinger vurderes ut fra følgende kriterier:
  • Det er en fordel at to eller flere lærere ved skolen er involvert i prosjektet
  • Det styrker påmeldingen om det arbeides det tverrfaglig og/eller med flere deltagende klasser
  • Det bør settes av tid til å arbeide med prosjektet på timeplanen.
  • I forkant av påmeldingen er det viktig at elevene er informert om deltagelsen og hva som forventes av dem.
  • Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse, og det vil derfor blitt tatt hensyn til deltagerskolenes geografiske spredning.
  • Skoler som ikke har deltatt tidligere kan bli prioritert

12 skoler blir valgt ut til å delta.

Påmeldingsfrist er onsdag 1. oktober 2014.

Send noen ord innen fristen om hvorfor du vil ta elevene med på nye faglige utfordringer til:
Epost: Barbara.wendelbo@holbergprisen.no

Har du spørsmål, så ta kontakt på tlf: 55 58 90 45 eller mob: 907 44 896.