Prisoverrekkelse Holbergprisen i skolen 2013

Malene Buene fra Vennesla videregående skole vant Holbergprisen i skolen 2012Kunnskapsminister Kristin Halvorsen, vinner av Holbergprisen i skolen 2012 Malene Bue og vinner av Holbergprisen 2012 Manuel Castells. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedal / Scanpix

Tid: Onsdag 5. juni 2013, 10:30 – 11:30
Sted: Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36.
Arrangementet er åpent for alle. Gratis.

Kunnskapsminister, Kristin Halvorsen annonserer finalistene, og Holbergprisvinner, Bruno Latour, deler ut diplomer til elevene.

Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse blant elever i videregående skole. Prisen er opprettet for å rette søkelys på forskning innen samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene gjennomfører prosjektene i samarbeid med etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr 15 000, kr 10 000 og kr 5 000.