Samarbeidspartnere

Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen

Holbergprisen i skolens samarbeid med Sosiologisk institutt ved Universitetet i Bergen, har som mål å styrke den faglige forskningskompetansen hos elever og lærere. Utover det faglige ansvaret med Holbergprisen i skolens årlige lærerseminar, har fagpersoner ved instituttet utviklet forskningsveiledningshefte til elever i den videregående skole, samt holdt foredrag i skolen om forskningsprosess og metode.

Hjemmeside: www.uib.no/sosio/

 

Forskningsdagene i Bergen 2008: 19-20 september

"Lykkejegerne" Er du lykkelig? Hva gjør deg lykkelig - vennene dine, familien, kjæresten eller kanskje reiser, opplevelser, nye leker og dataspill? Men hvor lykkelig kan du egentlig bli?

Elever fra Stavanger Katedralskole fikk 1.pris i Holbergprisen i skolen 2007 med forskning om lykke. Nå kommer de til Forskningsdagene i Bergen med egen interaktiv "Lykkestasjon". Elever og besøkende får oppleve en interaktiv forskningsstasjon med lykketre, lykkespill og lykke-skap. Det blir også møter med "Usynlig Teater". Forskningsstasjonen er utviklet i samarbeid med Filosofisk Institutt, UIB.

Hvert år utvikler førsteprisvinnerne i Holbergprisen i skolen en forskningsstasjon til Forskningsdagene i Bergen. Elevene holder også foredrag om forskningen sin.

Hjemmeside: www.hib.no/forskningsdagene/

 

Kulturminneåret 2009

Brunost, bunad eller Grandiosa?
Er det brunost, ski og stavkirker som er våre fremste nasjonale ikoner? Eller tenker du på bestemors vaskemaskin, tantes gamle tallerkener eller kanskje helt andre ting? Hva er egentlig et nasjonalt ikon?

Holbergprisen i skolen ønsket gjennom et samarbeid med Kulturminneåret 2009 å motivere elever i den videregående skole til å forske på nasjonale ikoner. Kulturminner var ikke bare 1000 år gamle kirker eller 3000 år gamle arkeologiske funn, men også de små tingene, nærmere i tid, som mormors første vaskemaskin og fotografiene i det gamle albumet. Barn og unge var en prioritert målgruppe, og Kulturminneåret 2009 ønsket derfor å bidra til å engasjere ungdom i et forskningsprosjekt rundt temaet:
Hva er et nasjonalt ikon?

Hjemmeside: www.kulturminneaaret2009.no

 

Proscientia:

Proscientia er Forskningsrådets prosjekt for å øke interessen for forskning og vitenskap blant i elever i ungdomsskolen, videregående skole og første året deretter (12-21 år).
Holbergprisen i skolen og Stiftelsen Ungdom og Forskning samarbeider i arbeidet med å synliggjøre forskningskonkurranser rettet mot unge gjennom felles nettsted.

Hjemmeside: www.proscientia.no