Tips til elever

Retningslinjer for elevrapportene

Rapporten fra forskningsprosjektet kan være en stil, et essay (maks 4000 ord), eller den kan gjøre bruk av andre medier som film og lydopptak (maks 15 minutter). Dette stiller krav til at det arbeides stramt og strukturert. Mer informasjon om retningslinjer for elevrapportene.


Hvordan gjøre prosjektet enda bedre!

Noen enkle grep kan gjøre hele prosjektet mye bedre. Tips til hjelp i gjennomføringen av et prosjekt


Forskningstips og elevkompendium

Holbergprisen i skolen har et eget kompendium som viser vei gjennom et forskningsprosjekt; fra de første ideutkastene til selve rapportskrivningen.Kompendiet er skrevet for elever i videregående skoler, men innholdet passer også godt for elever som ikke deltar i konkurransen. Last ned (pdf).

Les tidligere elevoppgaver

Finaleprosjektene fra 2006 til 2009 er tilgjengelig for nedlasting. Å se på tidligere oppgaver er et bra startsted for å få inspirasjon til valg av tema og tips om utforming av problemstillinger og gjennomføring av prosjektene. Les mer

Tema og problemstillinger

Siden starten har deltagerne i Holbergprisen i skolen forsket på en rekke forskjellige temaer. Se oversikt over problemstillinger og tema i Holbergprisen i skolen

Forskningsprosessen