Julia Kristeva

Julia Kristeva
Julia Kristeva ble tildelt den første Holbergs internasjonale minnepris i 2004. Foto: Scanpix/Holbergprisen

Holbergprisens fagkomités begrunnelse:

"Julia Kristevas nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap.

Julia Kristeva presenterte i La Révolution du langage poétique (1974) teorien om at den betydningsskapende prosessen i språket består av to forskjellige samvirkende elementer, det symbolske og det semiotiske. Dette banebrytende arbeidet forbinder igjen språket med den levende kroppen.

I trilogien Pouvoirs de l'horreur (1980), Histoires d'amour (1983) og Soleil noir (1987; Svart sol 1994) utvikler hun originale og slagkraftige teorier om det avskyelige, kjærlighet og depresjon. I É trangers à nous-mêmes (1988) bidrar hennes psykoanalytiske tilnærmingsmåte til ny forståelse av migrasjon, eksil og annerledeshet. Julia Kristeva har utgitt mer enn 20 bøker og er fortsatt svært aktiv. Hun har i den senere tid vært særlig interessert i kvinnelige forfattere og intellektuelle."

Holbergprisen 2004

Julia Kristeva (1941-) er direktør ved Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap ved Paris' 7. universitet og er dessuten praktiserende psykoanalytiker.

Julia Kristeva-dagene 2009: et nytt opplysningsprosjekt?

Holbergprisvinner 2004 Julia Kristeva besøker Høgskolen i Oslo for å bidra til en serie åpne foredrag. Arrangementet går over tre dager og er et samarbeid mellom Høgskolen i Oslo og Holbergprisen Les mer.

Norwegian