Kalender

lørdag 2. desember 2017
Under årets holbergdebatt vil John Pilger, Julian Assange og Jonathan Heawood diskutere bruk av propaganda i nyhetsmedier og i sosiale medier.
onsdag 8. november 2017
Vi ønsker hjertelig velkommen til seminar for lærere som deltar på årets Holbergprisen i skolen. Gjennom fire foredrag vil vi få inspirerende innblikk i aktuell forskning fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag, og rikelig med tid til diskusjon.