Kunngjøring av Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2013

Dato: 13. mars 2013
Tid: Kl. 12.00 – 13.00.
Sted: Kvarteret i samarbeid med Studentersamfunnet.

Sigmund Grønmo, rektor ved UiB og styreleder i Holbergprisen, kunngjør hvem som tildeles Holbergprisen og Nils Klim-prisen 2013. Dette blir etterfulgt av en kort samtale om prisvinnernes arbeid med to ekspertkommentatorer.

Holbergprisen er en av verdens største priser innenfor fagfeltene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Prisen deles ut årlig til forskere som har gitt banebrytende bidrag innenfor disse faggrenene. Prisen på 4,5 millioner er blitt omtalt som 'samfunnsvitenskapens Nobelpris' og feirer i år sitt 10-års jubileum.

Nils Klim-prisen tildeles yngre nordiske forskere under 35 år og er på 250 000 kroner. Vinneren skal ha gitt et fremragende bidrag innenfor enten samfunnsvitenskap, humaniora, jus eller teolog, og det legges stor vekt på forskerens selvstendighet og evne til nyskapning.

Arrangementet er i samarbeid med Studentersamfunnet, og er åpent for alle.

Kontaktpersoner:
Direktør ved Holbergprisen Ivar Bleiklie, 911 00 427, ivar.bleiklie@holbergprisen.no
Prosjektleder Solveig Stornes, 971 43 553, solveig.stornes@holbergprisen.no