Ludvig Holbergs minnefond

Ludvig Holbergs minnefond ble opprettet 1. juli 2003, og hadde ved opprettelsen en fondskapital på 200 millioner norske kroner. Hovedformålet med minnefondet er å heve status i samfunnet til fagene humaniora, samfunnsfag, juss og teologi.

Styret for Ludvig Holbergs minnefond deler hvert år ut Holbergs internasjonale minnepris og Nils Klim-prisen for yngre nordiske forskere. Den høytidelige tildelingen finner sted i Håkonshallen i Bergen i juni. Prisene skal bidra til å heve statusen for disse fagene og øke samfunnets bevissthet om betydningen av forskning innen disse. For å stimulere barn og unges interesse for fagene arrangeres også hvert år forskningskonkurransen Holbergprisen i skolen for elever ved videregående skoler i Norge.

Den årlige avkastningen fra fondet tildeles Universitetet i Bergen, som er ansvarlig for tildeling til prisvinnere og den øvrige disponering av midlene. Universitetet i Bergen har oppnevnt styret for Ludvig Holbergs minnefond. Styret består av professor Sigmund Grønmo ved Universitetet i Bergen (leder), professor Petter Aaslestad ved NTNU, professor Øivind Andersen fra Det Norske Videnskabs-Akademi, professor Trude Haugli ved Universitetet i Tromsø og Kjellbjørg Lunde, tidligere utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Hordaland.

Se også:

 

Styret i Ludvig Holbergs minnefond

  • Professor Sigmund Grønmo, Universitetet i Bergen (styreleder)
  • Professor Trude Haugli, Universitet i Tromsø
  • Professor Petter Aaslestad, NTNU
  • Professor Øivind Andersen, Det Norske Videnskaps-Akademi
  • Utdanningsdirektør Kjellbjørg Lunde, Fylkesmannen i Hordaland