Ludvig Holberg

Ludvig Holberg-statuen på Vågsallmenningen, Bergen, Norge

 

Holbergs internasjonale minnepris er oppkalt etter Ludvig Holberg, som ble født i Bergen i 1684 og siden ble professor i metafysikk og logikk, latinsk retorikk og historie ved Universitetet i København.

Ludvig Holberg spilte en viktig rolle i å bringe opplysningstiden til de nordiske landene og han bidro til en modernisering av fag og undervisningsmetoder. Han la også grunnlaget for internasjonal rett som et akademisk fag i Danmark-Norge.

 

Ludvig Holbergs liv og arbeid personifiserer til fulle den åpne, tolerante, selvkritiske, reflekterende, ja til og med den humoristiske siden ved opplysningstiden.
Shmuel N. Eisenstadt, Holbergs internasjonale minnepris 2006

 

 

Ludvig Holbergs Skrifter

Ludvig  Holbergs store og alsidige forfatterskap står sentralt både i norsk og dansk litteratur. I et samarbeid mellom Universitetet i Bergen og Det Danske Sprog- og Litteraturselskab er deler av Holbergs forfatterskap gjort tilgjengelig i digital form. Les mer.

 

 

Holbergdagene i Bergen

Holbergdagene i Bergen henvender seg til både lek og lærd gjennom seminarer, forestillinger og konserter. Konserter og forestillinger retter seg mot et større publikum, mens seminarene primært vil ha interesse i fagmiljøer ved universiteter og høgskoler. Les mer.

 

 

Ludvig Holberg i Bergen

Ludvig Holberg ble født i Bergen og levde viktige år av sitt liv her. Teaterarkivet i Bergen har sammen med Den Nationale Scene samlet artikler, bilder og film om Ludvig Holbergs forhold til Bergen. Les mer.

 

 

Ludvig Holberg på tv

Videooptak om Ludvig Holberg fra NRK Skoles digitale klipparkiv. Les mer.

 

 

Ludvig Holberg (født 3. desember/ 13. desember 1684 i Bergen, død 28. januar 1754 i København) var en norsk-dansk forfatter og historiker som levde mesteparten av sitt voksne liv i Danmark.

Holberg var preget av humanismen, opplysningstiden og barokken. Han var filosof og historiker, men det er hans skjønnlitterære forfatterskap som ruver høyest. Han skrev satirer, blant parodien på antikkens og renessansens helteepos i Peder Paars, en utopisk roman i Nils Klims underjordiske reise som gjorde ham berømt. Men hovedvekten ligger på hans komedier, 26 stykker i alt, som kan deles i to grupper; intrigekomedier i en eller tre akter, og de store komediene i fem akter hvor hovedvekten ligger på satiren, som Den politiske Kandestøper, Den stundesløse og Erasmus Montanus. Han var en forfatter av europeisk format, større enn både Danmark og Norge, og hans verker ble oversatt til flere europeiske språk. Les mer på Wikipedia