The Multilingual Society and Universal Grammar

Lingvisten Terje Lohndal er tidenes yngste vinner av Nils Klim-prisen. Foto: NTNU / Mentz Indregaard (Lohndal) og David Ausserhofer (Alexiadou)

Nils Klim-samtalen 2014

Tid: Mandag 2. juni, kl. 16:00 - 16:45
Sted: Chagall, Vaskerelven 1, 5014 Bergen, Norge

Nils Klim-prisvinner 2014 Terje Lohndal i samtale med Artemis Alexiadou, professor i lingvistikk fra Universitetet i Stuttgart. De vil diskutere menneskets unike egenskap for tale og språk. Lohndal og Alexiadou vil spesielt fokusere på hvordan data fra flerspråklige individer kan forbedre vår forståelse av Universal Grammar. Universal Grammar er et konsept som baseres på at alt språk har grunnleggende og abstrakte elementer som er medfødt hos alle mennesker.

  • Nils Klim-komiteens begrunnelse

    I løpet av sin meget korte karriere har Terje Lohndal allerede publisert 14 fagfellevurderte artikler i noen av de ledende lingvistiske tidsskriftene og 9 fagfellevurderte kapitler i prestisjefylte antologier. I tillegg skal PhD-avhandlingen nå publiseres av Oxford University Press. Dette er en dypt imponerende akademisk løpebane uansett utfra hvilken standard den vurderes. Les Nils Klim-komiteens begrunnelse

  • Språk og generativ grammatikk med Terje Lohndal.

    Nils Klim-prisvinner Terje Lohndal om bl.a. hva teorien om generativ grammatikk og universell grammatikk går ut på. Intervjuet er fra i høst. Gå til episode.

Nils Klim-prisen 2014

Terje Lohndal

Førsteamanuensis Institutt for språk og litteratur, NTNU.

Nils Klim-intervjuet:

"Mitt nåværende intellektuelle prosjekt er (fremdeles) å forstå den menneskelige språkevnen. Det vil si at jeg vil finne ut om det er noen språkspesifikke mekanismer som styrer den, og hva forholdet mellom språkevnen og generelle kognisjon er." Les mer.

Arrangement med Terje Lohndal