Nominasjoner til Holbergprisen

Aktuelle kandidater til Holbergprisen er forskere som har utmerket seg ved fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2017 har nå gått ut. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2018 er 15 juni 2017.

Holbergprisen ble etablert av det norske Stortinget i 2003 og deles ut årlig. I 2017 beløper prisen på 4,5 millioner NOK (tilsv. 486,300 EUR / USD 548 500*). Prisvinneren blir kunngjort i mars, og den høytidelige tildelingsseremonien finner sted i Bergen, i juni 2018.

Holbergprisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk og teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinner skal gjennom sitt vitenskapelige arbeid på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metodene som benyttes.

Nordiske forskere under 35 år kan nomineres til Nils Klim-prisen. Les mer her.

Styret for Holbergprisen foretar tildelingen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomitéen. Formålet med å nominere er å gjøre Holbergkomitéen oppmerksom på kandidatens arbeid. 

Hvordan nominere kandidater

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner innenfor de nevnte fagområdene har rett til å nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsbrevet må skrives på engelsk og skal inneholde en begrunnelse på maksimum 1 side for hvorfor den nominerte kandidaten bør tildeles Holbergprisen. Nominasjonen bør også inneholde CV og publikasjonsliste for kandidaten, samt forslag til referansepersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid. Komitéen oppfordrer særlig til nominasjon av etablerte forskere under 70 år. Felles nominasjoner styrker ikke den enkeltes kandidatur. Nominasjonene er strengt konfidensielle. De skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort. 

Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2017 har nå utløpt. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2018 er 15 juni 2017. Nominasjonsskjema vil bli åpnet i løpet av høsthalvåret.

For spørsmål vedrørende nominasjonsprosessen, vennligst ta kontakt med: 

Solveig Stornes, Prosjektleder for Holbergprisen
E-post: solveig.stornes@holbergprisen.no
Tel: +47 55 58 69 92