Nominasjoner til Holbergprisen 2017

Holbergstyret mottar nå nominasjoner til Holbergprisen 2017. Aktuelle kandidater er forskere som har utmerket seg ved fremragende bidrag innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi. Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2016 er 15 juni 2016.

Holbergprisen ble etablert av det norske Stortinget i 2003 og deles ut årlig. I 2016 beløper prisen på 4,5 millioner NOK (tilsv. 538 000 EUR / 585 000 USD per mai 2015). Prisvinneren blir kunngjort i mars måned, og den høytidelige tildelingsseremonien finner sted i Bergen, i juni 2017.

Holbergprisen tildeles forskere som har gitt fremragende bidrag til humanistisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk og teologisk forskning, enten innenfor ett av disse fagområdene eller ved tverrfaglig virksomhet. Prisvinner skal gjennom sitt vitenskapelige arbeid på avgjørende måte ha påvirket internasjonal forskning på området, for eksempel ved utvikling av ny teori, kunnskap eller innsikt, ved ny bruk av eksisterende teorier eller ved de metodene som benyttes.

Styret for Holbergprisen foretar tildelingen på grunnlag av innstilling fra Holbergkomitéen. Formålet med å nominere er å gjøre Holbergkomitéen oppmerksom på kandidatens arbeid. 

Professorer og andre vitenskaplig ansatte ved universiteter og forskningsinstitusjoner innenfor de nevnte fagområdene har rett til å nominere kandidater til Holbergprisen. Nominasjonsbrevet må skrives på engelsk og inneholde en begrunnelse på 2-3 sider. Nominasjonen bør også inneholde CV og publikasjonsliste for kandidaten, samt forslag til referansepersoner med god kjennskap til kandidatens arbeid. Komitéen oppfordrer særlig til nominasjon av etablerte forskere under 70 år. Felles nominasjoner styrker ikke den enkeltes kandidatur. Nominasjonene er strengt konfidensielle. De skal ikke gjøres kjent hverken for den nominerte eller andre, heller ikke etter at prisvinner er kunngjort. 

Fristen for å nominere kandidater til Holbergprisen 2017 er 15 juni 2016.

Gå til nominasjonsskjema

For spørsmål vedrørende nominasjonsprosessen, vennligst ta kontakt med: 

Solveig Stornes, Prosjektleder for Holbergprisen
E-post: solveig.stornes@holbergprisen.no
Tel: +47 55 58 69 92

Nominasjonstidslinje C_bruk.jpg