Nominasjon

Nominasjonsutlysning: Holbergs internasjonale minnepris 2010

Styret for Ludvig Holbergs minnefond vil med dette invitere til nominasjon av kandidater til Holbergs internasjonale minnepris for fremragende vitenskapelig arbeid innen fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.

Prisen ble opprettet av Stortinget i 2003, og deles ut årlig av styret for Ludvig Holbergs minnefond. For 2010 er prisen på NOK 4.5 millioner.

Den høytidelige tildeling foretas i Bergen i juni 2010.