Julia Kristeva

Om Julia Kristeva

Julia Kristeva

Av Kjersti Bale

Julia Kristeva (1941-) er i dag ved direktør Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap (Sciences des textes et documents) ved Paris' 7. universitet (Jussieu). Hun er dessuten praktiserende psykoanalytiker. I utgangspunktet er hun lingvist, med litterære tekster som undersøkelsesfelt.

Sider