Prisvinnere

2018

Francesca Refsum Jensenius

Den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius tildeles Nils Klim-prisen i 2018 for sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.

2018

Cass R. Sunstein

Den amerikanske juristen Cass R. Sunstein tildeles Holbergprisen i 2018 sin innflytelsesrike arbeid innen statsrett og demokratiteori, rettsvitenskap, adferdsøkonomi og offentlig politikk, forvaltningsrett og risikoregulering.

2017

Dahlske videregående skole

Aina Pedersen, Beate Haugen, Helene Storenes, Helene Storsæter, Serina Hansen ved Dahlske videregående skole i Aust-Agder, vant Holbergprisen i skolen 2017 med forskningsprosjektet: «Prestasjonskulturens bakside - Puggedop».

Kommende arrangementer

mandag 4. juni 2018
Møt årets prisvinner, Francesca Refsum Jensenius i samtale med internasjonalt anerkjente fagfeller om hvordan kvoteringsordninger i India bør utformes for å inkludere utsatte grupper best mulig og samtidig sikre et velfungerende valgsystem.
mandag 4. juni 2018
Holbergprisen har invitert fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i meisterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein.
tirsdag 5. juni 2018
Kan demokratier komme frem til sannhet – og i så fall: gjennom hvilke mekasismer.

Nyheter Holbergprisen

Holbergprisen ynskjer å invitere fem nordiske doktorgradsstipendiatar til Bergen den 4. juni, for å delta i mesterklasse med holbergprisvinnar Cass Sunstein. Temaet for diskusjonen er "What to do about Human Error?"

I forbindelse med utdelingen av Holbergprisen og Nils Klim-prisen i juni søker vi samfunnsengasjerte studenter som kan tenke seg å hjelpe til i forkant og under Holberguken, som går av stabelen i Bergen den 4.-6. juni. Søknadsfristen er den 1. mai, 2018.

Nyheter Nils Klim-prisen

I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte en akademisk karriere, om verdien av rettsteori og om utfordringer for strafferetten.

"Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i samfunnet?" sier Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius.

Nyheter Holbergprisen i skolen

Ketil Zachariassen er det nyeste medlemmet i Holbergprisen i skolens fagjury, og selv forsker innenfor historiefaget. Her forteller han hvordan han endte opp i sitt forskningsfelt, og hvorfor forskning i skolen er verdifullt.

Alle skoler som deltar i Holbergprisen i skolen får tildelt en forskerkontakt. I løpet av tre besøk tilbyr forskeren støtte og veiledning i forskningsprosessen. Vi har tatt en kort prat med noen av årets forskerkontakter. Her Laura M. Führer, forskerkontakt for Eikeli videregående skole.