New Forms of Revolt

10 år etter at Julia Kristeva ble tildelt den første Holbergprisen er hun tilbake ved Universitetet i Bergen.

Hvordan oppleves opprør? Kan opprør kun forståes som en neglisjering av etablerte normer? Hva kan opplevelsen av opprør bety for endringer i samfunnet?

Ti år etter at Julia Kristeva mottok den første Holbergprisen i 2004, vender hun tilbake til Universitetet i Bergen for å holde en forelesning på Studentsenteret. Kristeva skal snakke om ulike forståelser av opprør i lys av nåtidig samfunnsutvikling:

Could 'revolt', called 'riot' on web, be — at this digital age — in the process of shaking up humankind of its dream of hyperconnectedness?

Forelesningen er den siste av en serie Holbergforelesninger hvor tidligere Holbergprisvinnere har holdt foredrag ved forskjellige norske universiteter i anledning 10 årsjubileet til Holbergprisen.

Første vinner av Holbergprisen


Julia Kristeva mottok Holbergprisen i 2004. Foto: Holbergprisen / Marit Hommedaø / Scanpix.

Julia Kristeva mottok den første Holbergprisen i 2004. I sin begrunnelse for tildelingen skrev fagkomiteen blant annet:

"Julia Kristevas nyskapende arbeid omkring problemstillinger i krysningsfeltet mellom språk, kultur og litteratur har hatt vesentlig betydning for feministisk teori og stor internasjonal innflytelse i mange fag innenfor humaniora og samfunnsvitenskap. Les mer.

Julia Kristeva er direktør ved Institutt for tekst- og dokuments-vitenskap ved Paris' 7. universitet og praktiserende psykoanalytiker.

Julia Kristeva er født i Bulgaria i 1941, men har bodd i Frankrike siden 1960-tallet. Opprinnelig studerte Kristeva lingvistikk. Sammen med blant andre Roland Barthes og Michel Focault var hun del av kretsen rundt det toneangivende franske tidsskriftet Tel Quel. Julia Kristeva fikk sitt internasjonale gjennombrud med La Révolution Du Langage Poétique i 1974.

Holbergprisens symposium 2004:
Thinking about liberty in dark times

"In this modern world of ours, in this New World Order, we seem to lack a positive definition of humanity (not in the sense of the human species, but rather in that of the quality of being human). We sometimes have to ask ourselves what humanity, or humanism is all about when we have to confront crimes against humanity" Les mer.

Utvalgte bøker

Holbergforelesning: New Forms of Revolt

  • Tid: Onsdag 26.11.2014, 11.15 - 13.15
  • Sted: Egget, Studentsenteret, Universitetet i Bergen

Arrangementet er åpent for alle interesserte.

Pressekontakt:

Sissel Småland Aasheim
Senter for vitenskapsteori
Tlf: +47 55 58 28 47
Epost: Sissel.Smaland@skok.uib.no

Faglig ansvarlig

Kari Jegerstedt
Tlf: +47 55 58 89 97
Epost: Kari.Jegerstedt@skok.uib.no