Holbergprisvinnere

2019
Holbergprisen 2019 tildeles britiske Paul Gilroy, for hans forskning innen kulturvitenskap, kritisk raseteori, litteraturvitenskap og beslektede fagfelt.
2018
Holbergprisen i 2018 ble tildelt den amerikanske juristen Cass R. Sunstein.
2017
Holbergprisen 2017 ble tildelt den britiske filosofen Onora O'Neill.
2016
Holbergprisen 2016 ble tildelt den amerikanske litteraturforskeren og historikeren Stephen Greenblatt.
2015
Holbergprisen 2015 ble tildelt den britiske kulturhistorikeren, mytologen og forfatteren Marina Warner.
2014
Holbergprisen 2014 ble tildelt den britiske religionshistorikeren Michael Cook.
2013
Holbergprisen 2013 ble tildelt den franske antropologen og sosiologen Bruno Latour.
2012
Holbergprisen 2012 ble tildelt den spanske sosiologen Manuel Castells.
2011
Holbergprisen 2011 ble tildelt den tyske historikeren Jürgen Kocka.
2010
Holbergprisen 2010 ble tildelt den canadiske historikeren Natalie Zemon Davis.
2009
Holbergprisen 2009 ble tildelt den canadiske filosofen Ian Hacking.
2008
Holbergprisen 2008 ble tildelt den amerikanske litteraturviteren og kulturteoretikeren Fredric R. Jameson.
2007
Holbergprisen 2007 ble tildelt den amerikanske rettsfilosofen Ronald Dworkin.
2006
Holbergprisen 2006 ble tildelt den israelske sosiologen Shmuel N. Eisenstadt.
2005
Holbergprisen 2005 ble tildelt den tyske filosofen og sosiologen Jürgen Habermas.
2004
Holbergprisen 2004 ble tildelt den bulgarsk-franske psykoanalytikeren og filosofen Julia Kristeva.