Kalender

Illustrasjonsbilde_ukjent fotograf
lørdag 1. desember 2018
Den 1. desember møtes Achille Mbembe, Kathleen Cleaver og George Galloway i Universitetsaulaen i Bergen for å diskutere arven fra 1968 og hvordan politikk påvirkes av affekter.
onsdag 7. november 2018
I november hvert år arrangeres et todagers fagseminar for lærere som deltar i Holbergprisen i skolen. Foruten å være en anledning til faglig påfyll og erfaringsutveksling, markerer fagseminaret også oppstarten for Holbergprisen i skolen inneværende skoleår.