Nils Klim-prisvinnere

2019
Nils Klim-prisen 2019 går til den islandsk-svenske filosofen Finnur Dellsén for hans forskning innen erkjennelsesteori og vitenskapsfilosofi.
2018
Nils Klim-prisen 2018 ble tildelt den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius.
2017
Nils Klim-prisen 2017 ble tildelt den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken.
2016
Nils Klim-prisen 2016 ble tildelt den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.
2015
Nils Klim-prisen 2015 ble tildelt den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.
2014
Nils Klim-prisen 2014 ble tildelt den norske lingvisten Terje Lohndal.
2013
Nils Klim-prisen 2013 ble tildelt den norske økonomen Ingvild Almås.
2012
Nils Klim-prisen 2012 ble tildelt den danske samfunnsviteren Sara Hobolt.
2011
Nils Klim-prisen 2011 ble tildelt juristen og rettsteoretikeren Jørn Jacobsen.
2010
Nils Klim-prisen 2010 ble tildelt den svenske historikeren Johan Östling.
2009
Nils Klim-prisen 2009 ble tildelt den danske filologen David Kristian Bloch.
2008
Nils Klim-prisen 2008 ble tildelt den finske religionssosiologen Anne Birgitta Pessi.
2007
Nils Klim-prisen 2007 ble tildelt den svenske samfunnsviteren Carina Keskitalo.
2006
Nils Klim-prisen 2006 ble tildelt den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin.
2005
Nils Klim-prisen 2005 ble tildelt den norske lingvisten Dag Trygve Truslew Haug.
2004
Nils Klim-prisen 2004 ble tildelt den danske medieviteren Claes de Vreese.