Nils Klim-prisvinnere

2018
Den norske statsviteren Francesca Refsum Jensenius tildeles Nils Klim-prisen i 2018 for sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.
2017
Den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken tildeles Nils Klim-prisen i 2017 for sin forskning på de nordiske velferdsstatene, særlig innenfor områdene arbeids-, helse- og familieøkonomi.
2016
Nils Klim-prisen 2016 går til den svenske rettsforskeren Sanja Bogojević.
2015
Nils Klim-prisen 2015 går til den danske statsviteren Rebecca Adler-Nissen.
2014
Lingvisten Terje Lohndal er vinner av Nils Klim-prisen 2014.
2013
Økonomen Ingvild Almås mottok Nils Klim-prisen 2013.
2012
Den danske samfunnsviteren Sara Hobolt mottok Nils Klim-prisen 2012.
2011
Juristen og rettsteoretikeren Jørn Jacobsen mottok Nils Klim-prisen 2011.
2010
Den svenske historikeren Johan Östling mottok Nils Klim-prisen 2010.
2009
Den danske filologen David Kristian Bloch mottok Nils Klim-prisen 2009.
2008
Den finske religionssosiologen Anne Birgitta Pessi mottok Nils Klim-prisen 2008.
2007
Den svenske samfunnsviteren Carina Keskitalo mottok Nils Klim-prisen 2007.
2006
Den svenske bedriftsøkonomen Linda Wedlin mottok Nils Klim-prisen 2006.
2005
Lingvisten Dag Trygve Truslew Haug mottok Nils Klim-prisen 2005.
2004
Den danske medieviteren Claes de Vreese mottok Nils Klim-prisen 2004.