Program for Holberguken 4 -7 juni 2018, med strømmelenker

Publisert 16.05.2018
Vi ønsker velkommen til Holberguken 2018. I tillegg til prisutdelinger byr vi på faglige arrangementer med årets prisvinnere Cass Sunstein og Francesca R. Jensenius og med norske og internasjonale forskere.

4. juni (Bergen)

Nils Klim-seminaret 
“The Politics of Inclusion: Quotas in Contemporary India”

Fagseminar med innledning ved Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius. Innlegg fra professor Pratap Bhanu Mehta, Vice-Chancellor ved Ashoka University; professor Pradeep Chhibber, University California, Berkeley; samt professor Anne Waldrop, OsloMet – storbyuniversitetet. Moderator: Professor Siri Gloppen, Universitetet i Bergen/Chr. Michelsens Institutt.

Sted: Aud. 4, Det juridiske fakultet, Dragefjellet.
Tid: 11:00–13:00

Masterclass, med holbergprisvinner Cass Sunstein
"What to do about human error"

Fem nordiske doktorgradsstipendiater er valgt ut til å delta i en eksklusiv mesterklasse med Holbergprisvinner Cass Sunstein, der "human error" -- menneskelige feilvurderinger -- er temaet.

Sted: Aud. 4, Det juridiske fakultet, Dragefjellet.
Tid: 14:00–16:00

5. juni (Bergen)

Holbergsymposiet
"Democracy and Truth"

Holbergprisvinner Cass Sunstein har invitert fire sentrale aktører og internasjonalt anerkjente forskere for å drøfte årets tema.

Innledere
Tyler Cowen, Holbert Harris Professor of Economics, George Mason University; 
Lawrence Lessig, Roy L. Furman Professor of Law and Leadership, Harvard Law School; 
Ambassador Samantha Power, Anna Lindh Professor of the Practice of Global Leadership and Public Policy,
             Harvard Kennedy School; 
Tali Sharot, Associate Professor of Cognitive Neuroscience, University College London.

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 09:00–13:00

Holbergforelesningen
"Freedom"

Forelesning ved holbergprisvinner Cass Sunstein. Hvis mennesker har frie valg, vil de få bedre liv? Under hvilke forutsetninger? Og basert på hvilke kriterier?

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 14.00–15.00

6. juni (Bergen)

Prisutdeling
Holbergprisen i skolen

Årets vinnere mottar sine priser av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø og holbergprisvinner Cass Sunstein.

Sted: Bergen Katedralskole, Kong Oscars gate 36
Tid: 10.00–11.00

Prisutdeling
Holbergprisen og Nils Klim-prisen

H.K.H. Kronprins Haakon og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø  deler ut Holbergprisen og Nils Klim-prisen. Prisutdelingen og den påfølgende mottagelsen er åpne kun for inviterte gjester. (Dørene lukkes kl. 12:45.)

Sted: Universitetsaulaen
Tid: 13:00 –14.00

7. juni (Oslo)

The Holberg Laureate LIVE
“Knowledge-based Policy-Making”

Fagdirektør ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter Anine Kierulf og professor Cathrine Holst, Universitetet i Oslo, inviterer holbergprisvinner Cass R. Sunstein til en samtale om bruk av ekspertise i politikkutforming.

Sted: Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29 (Sal: Wergeland)
Tid: 18.00–19.15