Nyheter om Nils Klim-prisen

28.11.2018
Under Holberguken i juni 2018 møtte Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius til samtale med Siri Gloppen. Hun fortalte blant annet om sin forskning på valg, utvikling og likestillingsspørsmål i India og andre land.
09.10.2018
Professor Dorthe Staunæs følger i fotsporene etter Frans Gregersen, som det nytt dansk medlem i Nils Klim-komitéen, og skal bidra til den viktige oppgaven med å løfte frem unge framragende nordiske forskere i årene som kommer.
09.04.2018
I 2011 vant Jørn Jacobsen Nils Klim-prisen for sin forskning på norsk strafferett. I dette intervjuet fra 2017 snakker han blant annet om hvorfor han valgte en akademisk karriere, om verdien av rettsteori og om utfordringer for strafferetten.
13.03.2018
"Jeg er opptatt av hvordan lover og regler som er ment å fremme rettferdighet eller likestilling fungerer i praksis. Hvor fort kan man se endringer i samfunnet?" sier Nils Klim-prisvinner Francesca R. Jensenius.
17.01.2018
Nærmere fjorten år er gått siden Claes De Vreese ble tildelt den aller første Nils Klim-prisen i 2004. I dette intervjuet fra 2017 beskriver han sine inspirasjonskilder og forskningsinteresser.
16.01.2018
Nils Klim-komitéen møttest i København 16. januar og er no klar med si innstilling til ein Nils Klim-prisvinnar for 2018.
23.12.2017
Den norske samfunnsøkonomen Katrine Vellesen Løken blei tildelt Nils Klim-prisen i 2017 for si forskning på tema knytt til den nordiske velferdsmodellen, som blant anna foreldrepermisjon og kriminalomsorg. I dette intervjuet reflekterer den unge professoren omkring forskinga si, samfunnsøkonomien som fagfelt og verdien av gode datasett.
16.12.2017
Holbergprisens styre tar nå imot nominasjoner til Nils Klim-prisen 2019. Aktuelle kandidater er unge nordiske forskere som har utmerket seg innenfor fagområdene humaniora, samfunnsvitenskap, juss og teologi.
23.01.2017
Den 17. januar møttes Nils Klim-komitéen i Bergen for å drøfte årets kandidater og anbefale en prisvinner.
31.10.2016
Kortlista for kandidatar til Nils Klim-prisen 2017 er klar og fagkomitéen godt i gong med sitt arbeid. for første gong er det islendarar blant dei nominerte til prisen.

Sider