Presserom

Velkommen til presserommet for Holbergprisen, Nils Klim-prisen og Holbergprisen i skolen. Her vil du finne de siste pressemeldingene,bilder og biografier listet i kronologisk rekkefølge.

 

AKTUELLE PRESSEMELDINGER

HOLBERGPRISEN 2018 / CASS SUNSTEIN

BIOGRAFI

Cass R. Sunstein (f. 1954) er Robert Walmsley University Professor ved Harvard University. Fra 2009 til 2012 ledet han The White House Office of Information and Regulatory Affairs, hvor han bisto med tilsynet med en rekke reformer som involverte sikkerhet, luftkvalitet, borgerrettigheter, åpenhet i det offentlige, klimaendringer, økonomisk handlingsrom, helse og fattigdomsbekjempelse. Han er grunnlegger og direktør for Harvard Law Schools program for adferdsøkonomi og offentlig politikk.

Sunstein har også vært involvert i grunnlovsutforming og lovendring i en rekke land. Hans tjeneste i det offentlige inkluderer medlemskap i president Barack Obamas Review Group on Intelligence and Communications Technologies (2013) samt det amerikanske forsvarsdepartementets Innovation Board (2016-2017).

Sunstein er forfatter av hundrevis av artikler og dusinvis av bøker, inkludert Republic.com (2001), Risk and Reason (2002), Why Societies Need Dissent (2003), The Second Bill of Rights (2004), Laws of Fear: Beyond the Precautionary Principle (2005), Worst-Case Scenarios (2001), Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness (med Richard H. Thaler, 2008), Simpler: The Future of Government (2013), Conspiracy Theories and Other Dangerous Ideas (2014), The World According to Star Wars (2016), The Ethics of Influence (2016), #Republic (2017), Impeachment (2017), Legal Reasoning and Political Conflict (2. utg. 2018) og The Cost-Benefit Revolution (kommende, 2018).

Holbergkomitéens begrunnelse
Prisvinnerside
 

BILDER

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Cass Sunstein og hans fagfelt, kan kontakte:

Fagdirektør Anine Kierulf
Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter
Tlf: +47 916 90 430
E-post: Anine.Kierulf@nhri.no

 

NILS KLIM-PRISVINNER 2018 / FRANCESCA JENSENIUS

BIOGRAFI

Francesca R. Jensenius (f. 1983) er seniorforsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt, hvor hun jobber med komparativ politikk og komparativ politisk økonomi, med et regionalt fokus på Sør-Asia og Latin-Amerika. Hun er særlig interessert i spørsmål relatert til hvordan valgdynamikk og institusjonell utforming påvirker forskjellige typer ulikhet i samfunnet. Flere av hennes publikasjoner handler om statens rolle i å gi minoriteter og kvinner mer politisk og økonomisk innflytelse i India og andre steder. I boken Social Justice through Inclusion: The Consequences of Electoral Quotas in India (Oxford University Press, 2017), tar Jensenius for seg effektene av mange år med politisk kvotering for lavkaste-grupper (de tidligere "untouchables").

Jensenius jobber for tiden med flere prosjekter om forholdet mellom politiske institusjoner, valgdynamikk og utviklingsmønstre på lokalt plan i India, samt med et komparativt prosjekt om hvordan rettsregimer og lovendringer på ulike måter påvirker kvinner og andre marginaliserte grupper i forskjellige deler av verden.

Jensenius har en Ph.D. i statsvitenskap fra University of California, Berkeley (2013), der hun spesialiserte seg innen sammenliknende politikk, sørasiatisk politikk og forskningsmetode. Før hun begynte ved University of California, studerte hun statsvitenskap og Hindi ved Duke University, Delhi University og Universitetet i Oslo. I april 2018 tiltrer hun som førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, Institutt for statsvitenskap.

Nils Klim-komiteens uttalelse
Prisvinnerside
Transkribert/oversatt intervju med Jensenius, 05.03.2018. (Produsert av NUPI/Holbergprisen, kan benyttes fritt av pressen)

BILDER

EKSPERTKONTAKT

De som ønsker å rette spørsmål til en fagperson med god kunnskap om Francesca R. Jensenius og hennes felt, kan kontakte:

Professor Arild Engelsen Ruud
E-post: a.e.ruud@ikos.uio.no
Tlf: 995 33 823

 

HOLBERGPRISEN I SKOLEN 2018

Pressemelding: Forskningspris for studie om språkutvanning (06.06.2018) Pressebilder kommer. 

Årets vinnere av Holbergprisen i skolen ble Elin Haugum, Emilie Jensen og Adele F. E. Grønningsæther ved Heggen videregående skole i Troms, med prosjektet: "Norsk holder 'basically' på å dø ut." Forskningsprosjektet undersøker ungdommers økende bruk av engelske ord og uttrykk i hverdagsspråket. Her analyserer elevene hvordan språkferdigheter i norsk og engelsk varierer med medievaner, kjønn og studieretning.

Et overraskende funn er at mange av ungdommene i studien leste raskere, og med bedre leseforståelse, på engelsk enn på norsk. Resultatene indikerer også at relativt flere gutter enn jenter leste engelsk bedre enn de leste norsk.

Det var rundt 500 elever som deltok i årets Holbergprisen i skolen-konkurranse. Fagjuryen bestemte den 8. juni at følgende tre prosjekter er finalister i årets konkurranse (i alfabetisk rekkefølge) :

LÆRERPRISEN 2018

Mottageren av lærerprisen på kr. 20.000 er Kirsti Anita Røsand ved Fagerlia videregående skole i Ålesund. Hun mottar prisen for sin rapport "Learning by Doing" -- om hvordan hennes elever har jobbet med konkurransen. 

BILDER

KONTAKTPERSON FOR HOLBERGPRISEN I SKOLEN

Birger Berge
Førstekonsulent - Holbergprisen i skolen
E-post: birger.berge@uib.no
Tel: 55 97 20 75
Mob: 47 81 44 47

Hild Cecilie Lyngstad Vang
Førstekonsulent (Vikar) - Holbergprisen i skolen
E-post: hild.vang@holbergprisen.no
Tel: 55 58 74 32
Mob: 97 71 88 90

(I permisjon) Hilde Omdalsmoen Fidje
Prosjektansvarlig- Holbergprisen i skolen
E-post: hilde.fidje@holbergprisen.no
Tel: 55 58 90 45
Mob: 99 72 39 30

 

LOGOER

Holbergprisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps
Nils Klim-prisen: Norsk jpgnorsk epsengelsk jpgengelsk eps
Holbergprisen i skolen: Norsk jpgnorsk eps

ELDRE PRESSEMELDINGER:

Pressemelding 8. juni 2017: Holbergprisen og Nils Klim-prisen overrakt i dag (Prisutdeling 08.06.2017
Pressemelding 8. juni 2017: Forskningspris for studie om puggedop (Prisutdeling 08.06.2017)
Pressemelding 14. mars 2017:  Nordisk forskningspris til ung norsk økonomiprofessor (Kunngjøring 14.03.2017)
Pressemelding 14. mars 2017: Kant-forsker og menneskerettighetsfilosof får Holbergprisen (Kunngjøring 14.03.2017)
Pressemelding 11. mars 2016: Amerikansk Shakespeare-forsker får Holbergprisen
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris
Pressemelding 11. mars 2016: Svensk EU-forskare tilldelas nordiskt forskningspris (svensk)
Pressemelding 11. august 2015: Ny faglig leder for Holbergprisen
Pressemelding 10. juni 2015: Holbergprisen overrakt av H.K.H. Kronprins Haakon
Pressemelding 12. mars 2015: Britisk eventyrkritiker får norsk forskningspris
Pressemelding 12. mars 2015: Dansk EU-forsker tildeles nordisk forskningspris
 

 • HOLBERGPRISEN

  Holbergprisen er den største internasjonale, årlige forskningsprisen innenfor fagfeltene samfunnsfag, humaniora, juss og teologi.
  Prisen er på 6 millioner kroner, og vinneren utnevnes av Holbergstyret på vegne av den norske regjering.
  Prisen er oppkalt etter vitenskapsmannen og forfatteren Ludvig Holberg, som bidro til å bringe opplysningstiden til Norden.

 • NILS KLIM-PRISEN

  Nils Klim-prisen tildeles en nordisk forsker under 35 år for fremragende bidrag innen samfunnsfag, humaniora, juss eller teologi.
  Prisen har en verdi på 500 000 kroner og deles ut sammen med Holbergprisen hvert år.
  Prisen er oppkalt etter hovedpersonen i Ludvig Holbergs roman Nils Klims reise til den underjordiske verden fra 1741.

 • HOLBERGPRISEN I SKOLEN

  Holbergprisen i skolen er en nasjonal forskningskonkurranse innenfor samfunnsfag, humaniora, juss og teologi. Deltagerne er elever ved 12 utvalgte videregående skoler fra hele landet. Det er fritt temavalg for forskningsprosjektene og elevene veiledes av etablerte forskere. De tre beste elevbidragene blir premiert med kr. 30.000, kr. 20.000 og kr.10.000. Det deles også ut en lærerpris på kr. 20.000.